A tribute to Pina Bausch.
 
Concept / Choreography: Anneta Stachtari
Direction: Ismene Daskarolis, Iakovos Ioannidis
Photography / Video: Ismene Daskarolis, Iakovos Ioannidis
Music: Manos Hatzidakis
Poetry: Odysseas Elytis
Singer: Maria Preka
Piano: Sofia Papanastasiou
Sound Recording: Underground Sound Studio
Back to Top